Kvindeligt Voksenarbejde er en del af KFUM og KFUK i Fredericia og et mødested for kvinder i alle aldre, der har lyst til at være sammen med andre kvinder i et forum hvor vi vil vove os ud i livets store spørgsmål og tale om tro, liv og Gud. 

 

Vi mødes som oftest den 3. torsdag i måneden kl. 19.30 til 22.00.

Hvis intet er nævnt holdes mødet i KREA, Randalsvej 22, A, Fredericia.

Vi betaler 20 kr. pr. gang vi mødes. Beløbet går til velgørende formål.

 

Kontaktperson: Lene Blanke, tlf 25 56 15 65, lene@blanke.dk

-----

Dette års program har temaet: Årets emne er Stå fast - men på hvad?

Vi er blevet inspireret af Svend Brinkmann som er professor i Psykologi ved Ålborg Universitet og forsker i grænsefladen mellem Psykologi, filosofi og Kulturanalyse har været inspiration til årets tema. Han slog sit navn fast med bogen Stå fast som var et opgør med tidens ideal om at være konstant fleksibel og at alt skal ”kunne bruges til noget”, være ”nyttigt” og sikre at vi ”får noget ud af det”.

Men hvis man skal stå fast og ikke være konstant fleksibel, hvad er da værd at stå fast på? Hvis det har værdi at gøre sin pligt frem for at tænke på egen vinding og selvudvikling, hvori består pligten da? Vi vil bringe nogle emner på banen og diskuterer hvad der er meningsfyldt og væsentligt i tilværelsen. Er der noget som har værdi i sig selv og som er en indre del af en menneskelig og meningsfuld tilværelse?

Vi har valgt at slå ned i emnet ved at se på nogle af disse overordnede emner:

  • Sandheden
  • Ansvaret
  • Kærlighed
  • Tilgivelse