Besøg i Haderslev. Gamle og nye grænser. Hvad betød det i Haderslev og for kirkens liv?
Ved Christa Hansen, som er præst for det tyske mindretal.

Afgang fra Krea kl. 18.30 og ankomst til Latinskolen, Domkirkepladsen 3, Haderslev 19.30-21.00

(turen er flyttet fra forårsprogrammet 2020 som blev aflyst)