Bibeltime i Krea. Linda og Ingvar laver kaffe. Program ved Lene og Jan. Fra Gudmund Rask Pedersen: Låneord. Kapitel 10. Gudsageren.