Bibeltime i Krea. Sabine og Vita laver kaffe. Program ved Maria og Finn. Fra Gudmund Rask Pedersen: Låneord. Kapitel 9. Himlen.