Bibeltime i Sognegården i Hannerup, Prangervej 114. Mona og Jørgen laver kaffe. Program ved Berit og Asger. Fra Gudmund Rask Pedersen: Låneord. Kapitel 8. Frelsen