Bibeltime. Program ved Lis og Inge Lisbeth. Fra Gudmund Rask Pedersen: Låneord. Kapitel 7. Ånden.

Lisbeth og Anders sørger for kaffe.