Generalforsamlingen i Krea, hvor der bydes på smørrebrød. Kl. 19 Generalforsamling starter. Dagsorden udsendes til alle medlemmer.

Tilmelding til smørrebrød  til pedersen.janbjorn@gmail.com senest 18. aug.